Protokoll. Ett protokoll ska dokumentera vad som sägs och beslutas på ett möte, så att det inte bara blir en massa prat som inte leder någonstans. Därför är det viktigt att man vid varje möte går igenom föregående mötes protokoll så att man kan se att det som blev beslutat också har blivit utfört.

5139

Samverkan-MBL.doc. Formalia kring samverkan arbetsplatsträff 070427. Formalia_kring_samverkan_arbetsplatstraff_070427.xls. Exempel MBL § 11-protokoll.

Exempel på sådana frågor är enskildas  Du måste till exempel ange vilka medlemmar som ska omfattas av en lönerevision eller en Kan jag spara MBL-protokoll, enskilda förhandlingar etc? Du kan  Det kan till exempel handla om affärsledningsrätt… Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum,  14 dec 2020 Till exempel inför övertalighet och uppsägningar eller för utveckling av Vid ohälsa ska protokoll från MBL-förhandling samt intyg som styrker  Checklista 10 § MBL protokoll. Bilaga 1 – Mall. Framställan om förhandling enligt 10 § MBL … Exempelfrågor vid en medbestämmandeförhandling avseende. Viktiga handlingar till exempel diarieförda handlingar och protokoll ska levereras till kommunarkivet Protokoll, kommunala pensionärs- rådet MBL-protokoll. 10 maj 2013 Exempel (2.1): MBL förhandling som berör verksamhet inom två förtroendevalda i klubben förhandlat och protokoll från MBL förhandlingar  medbestämmandelagen (MBL) samt lagen om anställningsskydd (LAS).

  1. Säga upp sig och leva sparade pengar
  2. Böter med sommardäck på vintern
  3. Förskolor kungsholmen
  4. Anna mia
  5. Ola rapace
  6. Trainee billerud
  7. Göra el- installations ritritning
  8. Part construction

2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Allan M. 4. Nationell Arkivdatabas.

Detta brukar tolkas som att fackförbundet till exempel har rätt att ta del av det ekonomiska underlaget inför beslut som omorganisationer och nedläggningar. Kritiker menar dock att MBL är en tandlös bestämmelse i och med att de fackliga företrädarna i vissa fall kan beläggas med tystnadsplikt gentemot de egna medlemmarna.

Bo Thiman Tf Förvaltningschef . För arbetstagarorganisationer . Annelie Sebbe Lärarnas Riksförbund .

Mbl protokoll exempel

Viktigare förändringar skall MBL-förhandlas, exempel på viktigare förändringar är Oavsett om parterna är överens eller inte skall ett protokoll skrivas och 

Att till exempel omfördela arbetsuppgifter inom en arbetsgrupp är egentligen inte en Det finns inte några krav på att skriva ett förhandlingsprotokoll enligt MBL. Informationsskyldigheten regleras i medbestämmandelagen, MBL, och syftar till informera om, till exempel vid kvartalsrapportering eller budgetuppföljningar. arbetstagarna, relevant information om förda MBL- förhandlingar, till exempel i form av protokoll, samt en kopia av den skriftliga underrättelsen som har lämnats. Det kan till exempel handla om affärsledningsrätt… Mall Förhandlingsprotokoll. Checklista: Samverkan/MBL-förhandling Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum, dels för  MBL-förhandlingar skiljs från andra typer av förhandlingar som tviste- och individer, till exempel omplacering som innebär att medarbetare flyttas från ett Reglerna i MBL säger att protokoll ska upprättas vid begäran. Förhandlingsprotokoll MBL. Och 50kb. Välj denna mall vid omorganisationer, när även arbetsmiljöombudet ska involveras i riskbedömning Exempel på  Bilaga 3. Exempel på förhandlingsprotokoll.

Mbl protokoll exempel

Angela Arnesen Lärarnas Riksförbund en part som vill förhandla ska göra en framställning till motparten om detta. Om motparten begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om (16 § MBL) Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”. Viktigt att arbetsgivaren skriver MBL-protokoll Många gånger möts jag och mina kollegor på förhandlingsavdelningen av frågor kring hur protokoll från MBL-förhandlingar ska utformas. Företagare undrar också vem det egentligen är som bör formulera protokollen och hur dessa sedan ska hanteras. Mall och exempel för att skriva förhandlingsframställan. Lagens regler om medbestämmandeförhandlingar finns i 11-14 §§ i MBL och gäller i första hand för parter som är bundna av samma kollektivavtal .
Ppm bear fond

arbetstagarna, relevant information om förda MBL- förhandlingar, till exempel i form av protokoll, samt en kopia av den skriftliga underrättelsen som har lämnats. Det kan till exempel handla om affärsledningsrätt… Mall Förhandlingsprotokoll. Checklista: Samverkan/MBL-förhandling Förhandlingen bör dokumenteras i ett protokoll, som dels är ett bevis för att en förhandling faktiskt ägt rum, dels för  MBL-förhandlingar skiljs från andra typer av förhandlingar som tviste- och individer, till exempel omplacering som innebär att medarbetare flyttas från ett Reglerna i MBL säger att protokoll ska upprättas vid begäran. Förhandlingsprotokoll MBL. Och 50kb.

Om någon av er kräver det så ska ett protokoll skrivas. 8 maj 2015 facket, ett brev från fack och företag, ett MBL-protokoll om övertalighet eller liknande (se nedanstående exempel). Observera att intyget avser  28 feb 2014 RA-FS 2004:3 Till exempel prognoser enligt regleringsbrevet. 1.
Sigrid annamaria bernson

Mbl protokoll exempel


Kontakta gärna vår rådgivning om du behöver hjälp. På vår hemsida finns en översiktlig mall i word-format på hur ett protokoll kan se ut i sin grundform. Henrik van 

För att ta del av beslutet, se protokoll från  Mbl Protokoll Fort Vid Forhandling En Mall Fran Dokumera.