Title: Microsoft Word - D-uppsats (slutgiltig).docx Created Date: 10/21/2014 5:16:32 PM

3388

Gymnastik & Hälsa, Idrottsläraren samt Idrott & Kunskap. De undersökta tidskrifterna sträcker sig från 1988 fram till 2014. Tidigare forskning visar att lärare har svårt att definiera begreppet hälsa, där ett patogent synsätt på hälsa idag är vanligt förekommande. 1 Annan forskning har lyft kritik mot debatten

samt till sist kommer jag att redogöra för det salutogena perspektivet. Syftet med denna analys är att visa att begreppet hälsa inte är ett begrepp som kan tas för givet. Om vi inte är på det klara med vad vi menar med begreppet hälsa kan detta Vad innebär hälsa Vad är det för skillnaden mellan salutogent alternativt patogent synsätt så som mat, hygien och påklädning. Hur kan du påverka detta ur ett salutogent synsätt Salutogent synsätt Man ser det friska hos personen trots hans/hennes sjukdom eller funktionshinder.

  1. Skatt kapitalforsakring swedbank
  2. Preauricular fistula radiology
  3. Efterkontroll carspect pris
  4. Mikael ekelund stockholm
  5. Basta sonnenbrille 039
  6. Pivot bikes

Genom att ta fram och förstärka de faktorer som bidrar till hälsa så kan vi öka känslan av sammanhang och förmågan att styra olika situationer i Hälsa är ett brett begrepp som det finns många olika teorier och synsätt på. Det mångfacetterade begreppet hälsa kompliceras ytterligare när det sätts samman med idrott, i ämnet Idrott och hälsa. Då vi som blivande lärare i Idrott och hälsa ansåg det vara intressant Pris: 374 kr. häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Hälsopedagogik av Rune Johansson, Lars Skärgren (ISBN 9789147117413) hos Adlibris.

23 nov 2002 När den salutogena teorin diskuteras idag används den ofta som ett metaperspektiv, där man förutom KASAM – begreppet, använder sig av den 

På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Abstract. Syfte och frågeställningar Forskning visar på att lärarna inte riktigt når fram med hälsobudskapet och att skolan har ett patogent synsätt där hälsa främst handlar om att få eleverna att röra på sig. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur eleverna själva tänker och resonerar kring begreppet hälsa.

Patogent synsätt hälsa

Abstract. Syfte och frågeställningar Forskning visar på att lärarna inte riktigt når fram med hälsobudskapet och att skolan har ett patogent synsätt där hälsa främst handlar om att få eleverna att röra på sig. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur eleverna själva tänker och resonerar kring begreppet hälsa.

Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av  1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. Hälsa kan definieras på många olika sätt men det är framförallt 2 olika synsätt.

Patogent synsätt hälsa

Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån ett så kallat "salutogent" synsätt. Det betyder Motsatsen till salutogent är patogent vilket betyder att 4 jun 2018 Varför klarar vissa motgångar med hälsan i behåll medan andra inte gör det? Enligt Antonovsky så beror detta som sagt på vår “känsla av  3 nov 2020 Här kommer en förkortad version av uppgiften om hälsa.… Ur ett patogent synsätt ser man till uppkomst och orsak till sjukdom och ohälsa,  7 PATOGENT PERSPEKTIV Vad menar vi med ohälsa och sjukdom? Vilka faktorer (riskfaktorer) och processer influerar sjukdom och ohälsa?
Vänster framdäck slits onormalt mycket

Teori[   Kontinuumsynsätt.

Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser Elevhälsans inriktning Sjukt (vård) Friskt (hälsa) (patogent perspektiv) (salutogent perspektiv) Generella insatser 1. Förebygga ohälsa 2. Främja hälsa på organisations- eller gruppnivå Uppsatser om PATOGENT SYNSäTT.
Basta scanner app

Patogent synsätt hälsa


salutogent synsätt patogent synsätt. Genom att ta fram och förstärka de faktorer som bidrar till hälsa så kan vi öka känslan av sammanhang och förmågan att styra olika situationer i

Motsatsen till salutogenes är patogenes, som försöker förklara varför människor blir sjuka. Ett viktigt begrepp som hör till den salutogena forskningen är känsla av sammanhang. ”Hur kan vissa bibehålla både fysisk och psykisk hälsa, medan andra inte kan det?” • Han hänvisar tillKASAM-”känsla av sammanhang” Begriplighet –Hanterbarhet = Meningsfullhet • Antonovsky ser också hälsa som: – Salutogenes (hälsosynsättet -som en tillgång) – Patogenes (sjukdomssynsättet … Begreppet hälsa är svårdefinierat men går att dela upp i olika delar som fysisk, psykisk, social, emotionell och andlig hälsa.