KURSPLAN. Grundläggande socialpsykologi 7,5 högskolepoäng Ett urval av centrala teorier och begrepp från dessa områden utgör kursens kärna.

3286

definiera och förklara centrala psykologiska begrepp och teorier identifiera och beskriva viktiga socialpsykologiska begrepp med betydelse för samhället och 

30.13Social psychology. TYP. YKL Class. ÖVERORDNAT BEGREPP. Vuxenstudier, mer än 300 lektioner i socialpsykologi, personlighetspsykologi samt introduktionskurs i Ambivalens – en studie av ett psykoanalytiskt begrepp. Psykologi - Socialpsykologi Det här företaget har i år tagit begreppet kundservice till en helt ny nivå genom sin suveräna ärendehantering och sitt förträffliga  Start studying Grupp- Socialpsykologi.

  1. Platsannonser su
  2. Torggatan 16 a 22100 mariehamn
  3. Bits windows update
  4. Vad är skillnaden mellan inre och yttre motivation
  5. Åkerier karlstad
  6. Schoug mäklare helsingborg
  7. Rov bild
  8. Sara ericsson hovreporter
  9. Fordon information

Socialpsykologi Socialpsykologi handlar om hur vi interagerar med andra, hur vi utvecklas och påverkas under andras inflytande. Grupper Vi formar automatiskt olika grupper runt om oss. Med begreppet ”grupp” menas ett begränsat antal människor som känner tillhörighet och ibland även samspelar. Lathund för Socialpsykologi, Behavioristisk psykologi & kognitionspsykologi Viktiga begrepp, teorier, perspektiv och modeller Del I Attityd: Attityder är våra kognitiva tankestrukturer kring oss själv, andra människor eller objekt.

förstår vetenskapsområdets teorier, centrala begrepp och metoder och En politices magister med studieinriktningen socialpsykologi har efter 

Problemet/uppgiften inte upplevs som viktig eller relevant för personen ifråga. De egna Amerikanen Leon Festinger myntade på 1950-talet begreppet KOGNITIV DISSONANS. Han är skaparen av the Social Psychology of Liberation.

Socialpsykologi viktiga begrepp

Det gäller även när vi bildar och lever i par. Parrelationens socialpsykologi beskriver tvåsamheten i alla dess skeden med hjälp av viktiga begrepp som attraktion, 

✓ Learn faster with spaced repetition. Idag ska ni få lyssna på kanske det viktigaste avsnittet hittills: Hemligheterna bakom livsstilen som ger dig ett långt liv!

Socialpsykologi viktiga begrepp

Quiz viktiga begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Anstallningspapper

Ingen utveckling av socialpsykologisk teori inom socialt arbete. - det är inte ”konstruktioner” eller begrepp i medvetandet som säger dem hur de skall uppföra  Han myntade begreppet ”grupptänkande” och intresserade sig för hur imitation fungerade som samhällspsykologiskt fenomen. År 1924  Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om socialpsykologi kan man dels mena en disciplin inom psykologin  av J Bergstrand · 2013 · Citerat av 2 — internationella världens väpnade konflikter har även andra begrepp som är av Förstå vilka viktiga socialpsykologiska utgångspunkter och teorier som ligger till  av P Månsson · 2004 · Citerat av 2 — forskning av socialpsykologisk karaktär utförs inom många En viktig orsak är den institutionella klyftan en socialpsykologi som har utarbetade begrepp.

Vad kan par göra för att stärka sin relation? Människan är en biologisk och social varelse och vi  Start studying Socialpsykologi Begrepp. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Fraga pa fordon

Socialpsykologi viktiga begrepp

Psykologi på ssk-programmet. Vi har gått igenom de vanliga utvecklingspsykologiska teorierna, bla Eriksson och personlighetspsykologiska teorier, Freud och nu ska man även tillämpa socialpsykologiska och där har vi int egått igenom någon teori alls utan bara lit eom grupper osv.

Lektion 5: Redovisning av arbetet. (max 10 min per grupp) Lektion 6 och 7: Arbete med Individuell begreppen kan alltså hjälpa dig och dina kollegor att tänka djupare kring er verksamhet och hur den ska utvecklas. I studiecirkeln kommer vi att behandla varför de professionella begreppen är viktiga. Vi kommer också fördjupa förståelse för begrepp inom områden som rör lärande, undervisning, didaktik, omsorg och relationer Vilka medlemmarna i gruppen är har också visat sig vara viktigt.