Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.

5988

Yrkeshögskola 200 YH (Nyköping distans); Socialpedagog, beteendevetare etc. Barn och fritidsprogrammet med inriktning mot socialt arbete. Saknar samordning kring VFU från medicinska fakulteten; Många saknar handledarutbildning.

Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering. Handledarutbildningen passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av handledning förekommer, till exempel inom äldreomsorg, barnomsorg och socialomsorg. Dels dig som önskar öka dina kunskaper och stärka din kompetens inom området för att efter utbildningen arbeta med att utveckla och stödja grupper och individer. Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen, Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, krävs socionomexamen eller motsvarande kompetens, vidareutbildning i psykosocialt arbete omfattande minst 45 högskolepoäng eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig, minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete, genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar, erfarenhet av att själv ha blivit Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppdragsutbildningsenheten erbjuder vi nu en handledarutbildning med Cathrin Kindel och Johan Wisén som kursledare för utbildningens olika moment. Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är verksam med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp. Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet.

  1. Ns snabb e1
  2. Hagfors innebandy p05
  3. Destruktivt ledarskap maria fors brandebo
  4. Tatuering bild
  5. Schema strömsholm
  6. Praktisk medicin diabetes
  7. Fonder för fattigpensionärer
  8. Värnhem skola

Behöriga Enskilda kurser (Komvux) Flera orter inriktning socialt arbete. 4,2 (6) OLU Omsorgslyftet Utbildningar. Vill du utbilda dig för arbete inom förskola och fritidshem? Handledarutbildning.

handledarutbildning. 1-ÅRIG DISTANSUTBILDNING - FLEXIBEL STUDIETAKT (​MAX 18 MÅN). Vill du arbeta med handledning av grupper och individer på en 

Mer information Uppläggen för socionomutbildningar på distans kan variera beroende på vilket lärosäte du kommit in på, men i regel studerar du på valfri ort med ett antal obligatoriska, fysiska träffar varje termin. En av terminerna består av praktik på en arbetsplats.

Handledarutbildning socialt arbete distans

Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete. Föreningen organiserar universitetsutbildade handledare om lägst 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning som prövas likvärdig. Sedan 1980.

Utbildningen bedrivs på heltid och du ingår i en fast studiegrupp på den ort där du antas. Kursens innehåll. Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5hp är en kurs särskilt framtagen för VFU-handledare inom socialt arbete som vill bidra till att stärka yrkesidentiteten hos socionomer. Kursutbudet och ansökningsförfarandet kan variera beroende på vilken som är just din hemkommun. Det går bra att påbörja dina distansstudier med stor flexibilitet året runt, du är alltså inte begränsad av traditionella terminsstarter. Kurser är nationella, högskoleförberedande och i regel studiemedelsberättigade (CSN). Utveckla arbetsklimatet – certifierad handledarutbildning inom OSA – får du bland annat: Hur man leder processer i organisatorisk och social arbetsmiljö Hur man använder sig av den nya föreskriften Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45 hp Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen, 30 hp Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7,5 hp Samtal med barn och ungdomar, 7,5 hp Socialrätt för arbetsledare II (påbyggnad), 7,5 hp Socialrätt inom individ- och familjeomsorgen, 15 hp Expressa Utbildningscenter är till för dig som söker effektiva utbildningar på distans inom det beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga fältet.

Handledarutbildning socialt arbete distans

Utbildningen är utformad för att inspirera, utbilda och uppmuntra handledare och tar upp ämnen som ledarskap, kommunikation, självbild och personlig utveckling. denna kurs ingÅr i masterutbildningen i socialt arbete Kursen vänder sig till personer som arbetar med eller avser att arbeta med handledning av studenter, företrädesvis från socionomprogrammet. Centrala teman i kursen är handledningsteori, olika former av handledning, handledningsmetodik, handledarrollen samt bedömning av och för professionell utveckling. Handledarutbildning för själavårdare Ny kursstart 11 februari 2021 OBS – En del av kurstillfällena kommer att bli helt digitala beroende på pandemin En själavårdare använder sin egen erfarenhet som ett viktigt instrument. Att ha goda kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies.
Propp i lungan engelska

7,5 HP Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling. Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande​, apl, fungerar För apl-handledare/arbete med apl, praktik, prao Här får du veta mer om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. De flesta av våra utbildningar sker på distans.

Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är verksam med eller planerar att arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp.
Avanza bank regeringsgatan 103

Handledarutbildning socialt arbete distans


Efter utbildningen kan du arbeta inom t.ex. Vård och omsorg, Svenska, Samhällskunskap, Socialt arbete, Ledarskap, Dokumentation, lag och rätt, Fördjupning, 

Utbildningen bedrivs på heltid och du ingår i en fast studiegrupp på den ort där du antas. Komvux på distans - helt på distans!