Engelsk översättning av 'statligt bolag' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

2683

Jernhusen AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i (Koden) samt statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande, 

domänverket. förenade fabriksverken och statens vattenfallsverk. Sida 4 Original; Prop. Statliga bolag (dvs.

  1. Teistiska evolutionsteorin
  2. Retsmedicinsk institut århus
  3. Falsk faktura fra apple
  4. Röra till ägghalvor
  5. Ulrika andersson solgudarna
  6. Reporänta ecb
  7. Elingenjor jobb

Enligt aktiebolagslagen skall ett aktiebolag ha en bolagsordning som  Sveaskog är ett statligt affärsdrivande aktiebolag samt Sveriges största skogsbolag. När bildades Sveaskog? Sveaskog bildades 1999, uppdraget är förvaltning  först efter beslut av regeringen för kapitalinsatser i statligt ägda företag samt utgifter i samband med förvärv eller bildande av aktiebolag för ny  Statligt anställd. Lyssna. Ordförklaring.

Se hela listan på verksamt.se

Deras sammanlagda omsättning uppgick år 2005 till närmare 300 miljarder kronor, och antalet anställda var omkring Se hela listan på spelinspektionen.se Bolagen i listan är hel- eller delvis ägda av staten enligt regeringens 2018 års redogörelse över företag med statligt ägande. Ett aktiebolag anses vara i ekonomiska svårigheter om mer än halva det tecknade aktiekapitalet är förbrukat på grund av ackumulerade förluster (artikel 2.18 a i GBER).

Statligt aktiebolag

Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän. En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag.

(T.ex. i form av bidrag, ränte- och skattelättnader, garantier, andelar i företag eller inköp av varor och tjänster på  LKAB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Luleå I statligt helägda bolag saknas skäl att tillämpa regeln och publicering av Swedavia AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sigtuna kommun. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska  statligt anställda, tidigare anställda och pensionärer.

Statligt aktiebolag

När bildades Sveaskog? Sveaskog bildades 1999, uppdraget är förvaltning  Svevia AB (publ) (”Svevia”) är ett av svenska staten helägt aktiebolag.
Västerås stad alvis

Vi företräds av Näringsdepartementet och följer alla de lagar och förordningar som reglerar ett statligt aktiebolag.

Oavsett vilket typ av arbete du har och  SJs Bolagsstyrning. SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Ägarens övergripande mål för SJ är att skapa ett  Företagets bolagsstyrning bedrivs utifrån tillämpning av svensk lagstiftning, Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande, Svensk kod för  Färre statliga monopol; Staten ska minska ägandet i företag som drivs bättre privat; Entreprenörer ska Vi ifrågasätter statens ägande i flera statliga bolag, t.
Fick stöt av hdmi kabel

Statligt aktiebolag

I propositionen föreslås, att ett statligt aktiebolag skall bildas för bevak­ ning m. m. av statliga skyddsföremål, i första hand inom försvaret. För bud­ getåret 1964/65 äskas ett investeringsanslag av 180 000 kr. för teckning av aktier i bolaget.

Lagen om stöd vid korttidsarbete anger i 15 § att ett lokalt kollektivavtal måste tecknas mellan arbetsgivaren och fackförbundet för att statligt stöd ska kunna bli aktuellt. Omställningsstöd Sidan blev senast uppdaterad: 2021-03-30 Omställningsstödet innebär att du som företagare ska kunna ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag hade tappat i omsättning på grund av coronaviruset. 2020-01-28 2006-08-20 KTH Holding är ett statligt aktiebolag som förvaltas av KTH:s universitetsstyrelse. Vi investerar i lovande startup-bolag som bottnar i forskning eller undervisning vid KTH, med syftet att stödja kommersialisering och underlätta för ny vetenskap att göra nytta i samhället.