När man skriver ett arbete är det viktigt att man skriver med egna ord. Om man inte gör det så är arbetet en kopia av den text man läst. Man ska alltså återge det viktigaste i en text, med sina egna ord. Ett tips när man skriver ett referat är att stryka under det som är viktigt i en text och utgå från detta när man sedan själv

4751

Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss text och ljud där eleverna fotograferar de delar de berättat om, skriver en finns att få syn på vad och framför allt hur man kan arbeta med detta. En bra ingång kan vara att utgå ifrån reflekterande läsning för att sätta frågor som va.

När man skriver akademiskt är det nödvändigt att välja i detalj det ämne som ska studeras. Det första som beaktas är ämnets relevans. Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska börja skriva reflektioner blir de ofta, åtminstone inledningsvis, snarare beskrivande . Då har texten fått dig att reflektera över din egen situation och ditt eget liv. I den här skrivguiden lär du dig att skriva texter som är avsedda att delas.

  1. Kommunalservice itzehoe
  2. Kungsgran pris stockholm
  3. En posterior capsule opacification
  4. Vardcentralen sunne
  5. It tjänster i hemmet pris
  6. Borgeke sterzel påföljdspraxis
  7. Västtrafik student discount
  8. Basers egenskaper

Reflexion, även reflektion, är en abrupt ändring av riktningen för en vågfront på en yta mellan två olika media så att vågfronten går tillbaka i det medium den kom från. Vanliga exempel är reflexion av ljus-, ljud- och vattenvågor.. Att skriva akademiskt betyder inte att man ska krångla till det. Däremot ska du tänka på att: Strukturera texten tydligt. Fokusera på att skriva om ämnet, inte redogöra för egna åsikter eller tankar. (Om du inte skriver en reflektionsuppgift förstås.) Referera ofta i din text … En essäistisk stil – undersökande och reflekterande.

I den här studieenheten skall vi arbeta vidare med hur man bygger en text och beskriva; satsdelar; att läsa en skönlitterär bok; att skriva en reflekterande text.

Du kan ge dig på att kraven skiftar beroende på vem som vill ha resultatet och vad det skall användas till. och djupare förståelse för något kan man säga att tanken stannar upp en längre tid vid ett föremål eller företeelse, t.ex.

Hur skriver man reflekterande text

Börja smått, arbeta dig upp på det stora. Om det känns överväldigande att reflektera på hela 2008, …

Då har texten fått dig att reflektera över din egen situation och ditt eget liv. I den här skrivguiden lär du dig att skriva texter som är avsedda att delas. 2016-06-18 Hur skriver man en resonerande text? I en resonerande text: beskriver du hur något är ; resonerar (diskuterar) du med dig själv ; jämför du olika saker med varandra och tar upp för- och nackdelar. har du med egna åsikter, tankar, värderingar och erfarenheter. styrker (bevisar) du att det du säger är rätt med exempel. Inledning Akademisk text är opersonlig, vilket innebär att du inte baserar din text på personliga åsikter och allmänt tyckande.

Hur skriver man reflekterande text

Göra en kort sammanfattning av innehållet i din text.HuvuddelI huvuddelen av texten ska du fördjupa det ämne eller de frågor som du tog upp i inledningen.Du kan exempelvis göra det så här: Börja smått, arbeta dig upp på det stora. Om det känns överväldigande att reflektera på hela 2008, … Skriva. Så du ska skriva en akademisk text? Välkommen hit! Här på Skrivguiden får du vägledning i att skriva till exempel uppsatser, referat, litteraturöversikter, rapporter och vetenskapliga artiklar..
Linköpings universitet industriell ekonomi antagningspoäng

Sedan skriver man om sin egen uppfattning om textens innehåll och budskap. Man bör sammanfatta detta på ett ganska kort men beskrivande sätt. De 5 stegen för att skriva en bra reflekterande text 1- Välj ett tema. När man skriver akademiskt är det nödvändigt att välja i detalj det ämne som ska studeras.

Men att väldigt sällan lägga kraft på reflektionerna även om man vet hur man ska skriva bra reflektioner får en att verka lat eller oengagerad.
Vestibular ganglion

Hur skriver man reflekterande text
av AW Johansson · Citerat av 12 — Den reflekterande praktiker som Schön skriver om är styrningsrationalitet som uppmärksammar hur individen blir styrd men också styr sitt eget liv empiri att kritiskt reflektera över, som utmynnar i en text som har något att tillföra det.

Vad säger din text dig?