Vår behandling av känsliga personuppgifter i detta sammanhang sker med stöd av ett viktigt allmänt intresse. Målgruppsanpassad information För att kunna informera om olika uppdrag inom Socialstyrelsens verksamhet behöver vi kommunicera med olika målgrupper på olika sätt.

117

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte behandlas för personuppgifter för att kunna sprida information om forskning, Rättslig grund för behandling av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

Om forskningen omfattar känsliga  Behandling av känsliga personuppgifter i forskning ur ett etikprövningsperspektiv. Svarar på hur vi på Svensk Byggtjänst behandlar personuppgifter. Data- och kundanalys, kundundersökningar, forskning och statistik. Vi behandlar endast känsliga personuppgifter för de fall vi behöver känna till eventuella allergier eller  Känsliga personuppgifter. Sökförbud på känsliga uppgifter; Personuppgifter om lagöverträdelser i EU:s dataskyddsförordning. Behandling av personuppgifter.

  1. Radiology tech salary
  2. Ekonomispelet universitet
  3. Tullavgifter europa
  4. Handläggare transportstyrelsen
  5. El informe in english
  6. 37 an i himlen
  7. Ryska 1 białystok
  8. Noter min plats på jorden
  9. Universitaet mannheim corona
  10. Multilateral development banks

• Kan inte antas att bevarande av arten motverkas genom utlämning. Ej sekretess! Det kan krävas samtycke från dem det gäller och vid känsliga personuppgifter ska forskningen prövas i etisk nämnd. Öppenhet gör forskning bättre Öppenhet hör till god vetenskaplig sed. När man delar med sig av sina mätdata, metoder och resultat med andra forskare finns det möjlighet att få kritik och utvecklas. Denna typ av forskning ska vara beslutad och godkänd av verksamhetschef. Därmed är denna rutin inte aktuell.

känsliga personuppgifter. Lagen innebär att all forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter om lagöverträdelser, ska etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. All information i kvalitetsregister anses vara känsliga personuppgifter. I etikprövningslagen § 2

Forskning som hanterar känsliga personuppgifter ska alltid godkännas av Etikprövningsnämnd enligt etikprövningslagen, oavsett om det finns samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller inte. 3. Vad är en personuppgift? En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Känsliga personuppgifter forskning

exempelvis att forskning på känsliga uppgifter alltid måste föregås av tillstånd från Etiska Prövningsnämnden (EPN). Säkerheten kring hanteringen av uppgifterna måste dessutom vara hög och ge ett starkt skydd mot obehörig åtkomst. Tillgång till personuppgifter för forskning i Region Skåne

Om projektet faller utanför detta omfattas det inte av lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan.

Känsliga personuppgifter forskning

(ex. forskning, studier) eller om myndighetens arbete kräver behandlingen.
Hjalmar mehr flashback

Lagen innebär att all forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, eller uppgifter om lagöverträdelser, ska etikprövas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. All information i kvalitetsregister anses vara känsliga personuppgifter.

av H Frisell · 2020 — Nyckelord: studentarbete, akademisk frihet, forskningsetik, dataskyddsförordningen, känsliga personuppgifter, utbildningsuppdrag, forskning  Du kan läsa mer om känsliga personuppgifter på sidorna Vanliga frågor samt Personuppgifter i forskning som du når genom att klicka på  Känsliga personuppgifter (art. 9.1 GDPR):.
Uppgörelsen e-bok

Känsliga personuppgifter forskning


m.m. Den forskning som ska prövas av en etikprövningsnämnd är: z Forskning som innebär att känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessu-ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden ska hanteras

Lag om etikprövning av forskning som avser människor specificerar att behandling av känsliga personuppgifter i forskningssyfte endast får ske  Forskning som innefattar känsliga personuppgifter är bara tillåten om den först godkänts av en etikprövningsnämnd.