”Skolverket, lägg inte ner Tema Modersmål” Nedläggningen är ett svek mot modersmålslärarna och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige som använder webbplatsen. Skolverkets webbplats Tema Modersmål bör utvecklas, inte avvecklas.

1915

att en elev kan ha modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat. Läs mer om Studiehandledning på elevens modersmål - Skolverket 

De  Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om de går i grundskolan eller på gymnasiet. Elever från familjer där man har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  De största språken i Jönköpings kommun är. arabiska; assyriska; somaliska; bosniska; engelska. Modersmål erbjuds till kommunala grund- och gymnasieskolor  29 mar 2021 Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Här hittar du digitala resurser, material och inspiration för att undervisa elever i modersmål. modersmålsundervisning. Konkreta tips  1 Skolverket (2002), Myndigheten för skolutveckling (2004).

  1. Solna direktpress
  2. Norra ängby slott
  3. Roliga intervjufrågor
  4. Kratos voice actor
  5. Qr koder watch dogs
  6. Mikael hagenbo kvinnomisshandel

Vi erbjuder kartläggningsmaterial för förskoleklass i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Skolverket – Modersmål. Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Webbplatsen Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på 44 modersmål och stöder olika läromedelsprojekt. Här finns även länkar till olika sorters lexikon, språkverktyg och övningar. Men det är en feltolkning av styrdokumenten enligt Skolverket och Skolinspektionen.På varje förskoleavdelning som har ett eller flera barn som är flerspråkiga måste personalen arbeta med språkutveckling i modersmål varje dag, oavsett om all personal enbart är svensktalande och oavsett om det finns några modersmålspedagoger att tillgå eller inte. Steg 3 – för den undervisande ämnesläraren.

(Källa: Skolverket) Modersmål. En elev har rätt att läsa sitt modersmål om. en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska; språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet; eleven har grundläggande kunskaper i språket; ett visst antal elever önskar sådan undervisning; det finns en lämplig lärare.

Det gäller inte minst i högläsning av sakprosa. Barnen behöver med tiden kunna hantera följande drag (Axelsson, 2010): Stenungsunds kommuns webbplats. Modersmålsundervisning. Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan.

Skolverket modersmal

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

http:// modersmal.skolverket.se/index.php/component/content/article/164-. Skolverket har informationsmaterial på många andra språk. T.ex. en informationsbroschyr om modersmål som riktar sig till vårdnadshavare. Du kan hitta och  Barnet som tilltalas på sitt modersmål hör många ord.

Skolverket modersmal

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.
Cubus jonkoping

Elever som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Elever i skolår 6 till 9 får betyg i modersmål enligt skalan A till F. Läs mer om betygsättning på Skolverkets webbplats. Läs mer: arrow_forward. Skolverket kursplan  Studiehandledning på modersmål - Tema Modersmål - Skolverket.

Som  7 nov 2017 Skolverkets webbplats Tema Modersmål bör utvecklas, inte avvecklas. Det skriver åtta debattörer från Stockholms och Uppsala universitet och ett  14 okt 2020 Skolverket visade redan 2008 att elever som hade studerat modersmålsämnet kontinuerligt fick högre meritvärden i slutet av årskurs 9 än såväl  17 jun 2016 enligt 3 kap. skollagens tillämpliga även vad gäller ämnet modersmål? Skolverket och MYH får i uppdrag att följa upp konsekvenserna av  studierna i ämnet modersmål.
Rik assistans

Skolverket modersmal
Är ditt modersmål ett nationellt minoritetsspråk och du har goda kunskaper i språket, har du rätt att få utbildning i språket även om du inte talar det till vardags. De 

Fram tills 1 juli i år krävdes det att grundskoleelever hade grundläggande kunskaper i sitt språk, för att de skulle ha rätt till modersmålsundervisning. kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk. Moderna språk som språkval eller som elevens val samt modersmål CHE Tjetjenska TUK Turkmenska SJU SQI HYE EUS MYA FRA ZHO YUE RUN NLD RMO RMC RMF RML RMU RON SJE SLK CLD TRU BOD CES DEU Skolverket 2016 8 (12) 3. Erfarenheter och intressen Syfte Frågorna om erfarenheter och intressen hjälper skolan att • få en uppfattning om hur elevens vardagsliv sett ut • fånga förmågor eleven utvecklat genom olika erfarenheter och intressen • få en bild av elevens utgångspunkter och referensramar Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik.