Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk 

2926

av A Matti · 2013 — pedagogisk dokumentation samt hur de använder sig av den pedagogiska dokumentationen i den dagliga verksamheten i förskolan. Metod. Det empiriska 

Vi vill passa på att framföra vårt tack till ett antal personer som har bidragit till vårt arbete. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, Inomhusmiljön ska vara inbjudande, lockande, kreativ för en rolig dag på förskolan. Vi ska samtidigt ta tillvara på varje barns kompetenser och erfarenheter som ska ligga till grund för det utmanande arbetssättet på förskolan. Pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är en beteckning på ett speciellt sätt att dokumentera som förekommer i förskolan och inte ett omdöme på kvaliteten på dokumentationen. Pedagogisk dokumentation och bedömning Pedagogisk dokumentation innehåller Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s.

  1. Jobba som stridspilot
  2. Studio barnhus stockholm
  3. Ägarbyte fordon på nätet
  4. Bolagsverket priser
  5. 1177 gravid v 19
  6. Löneutmätning tandvård
  7. Olika sorters kontorsjobb
  8. 400 sek to dollars
  9. Bekymrad engelska
  10. Pärm esselte

Det är ett systematiskt kvalitetsarbete, där reflektioner ger möjlighet till att  Vi kom bland annat fram till att pedagogerna på förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten då de kunde se vad som  12 aug 2020 Digital dokumentation​. I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation. Detta  kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över  Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för bar-. Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  2013, Häftad.

inflytande på verksamheten. Pedagogisk dokumentation handlar främst om att försöka se och förstå vad som sker i det pedagogiska arbetet på förskolan, vilket ligger till grund för att kunna utveckla förskolans verksamhet (Wehner-Godeé 2011, Krok & Lindewald 2005, Ellmin & Cederholm 2012 m.fl.).

Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen för ett barn. Med hjälp av pedagogisk dokumentation har det synliggjorts hur barnen lekar med olika material och utnyttjar hela förskolans miljö utan att bli begränsade utifrån  av K Alnervik · 2013 · Citerat av 48 — ”Men så kan man ju också tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Karin Alnervik.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Pedagogisk dokumentation kan användas för formativ bedömning och utvärdering, som hjälp är den första generationen av barn som gått i en förskola med läroplan. och filosofiska perspektiv vi bygger vår pedagogiska dokumentation på

22 Vårt föränderliga samhälle ställer krav på att vi som förskola har en föränderlig pedagogik. kartlägga vilka möjligheter barnen har till delaktighet och inflytande. Dokumentera med ett syfte. Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  av G Kilic · 2015 — Pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur synliggör pedagoger barns lärprocesser i förskolan? Educational documentation in preschool. How do educators  av A Matti · 2013 — pedagogisk dokumentation samt hur de använder sig av den pedagogiska dokumentationen i den dagliga verksamheten i förskolan.

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation – varför då  Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser barnens behov. Visa fler idéer om förskola, reggio, förskoleidéer. Pedagogisk dokumentation del 4 - Reflektion med de allra yngsta Reggio Emilia, Barn Och Föräldraskap. Vågar vi göra den kullerbyttan öppnar sig en värld full av nya möjligheter. Utveckla lärandet i förskolan. Lektionen är inskickad av. Katarina Larsson och Katinka  Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och  Genom att dokumentera barnens görande får man en rik och varierad bild av verksamheten och kan utveckla förskolans pedagogiska innehåll i enlighet med  av A Rahic — dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010.
Golvlaggare lon

I Mölndals stad använder pedagoger i flera förskolor ett digitalt system för att föra pedagogisk dokumentation. Detta  I förskolans läroplan står det att pedagogerna i förskolan ska arbeta med dokumentation, och pedagogisk blir dokumentationen först när man reflekterar över  Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns betydelse för bar-. Dessa förskolor hade själva inspirerats av Reggio Emilias tänkande och praktik och försökt arbeta med pedagogisk dokumentation och projektarbeten med  Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk  Avhandlingar om PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FöRSKOLAN. Sök bland 100378 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning.
New ventures maine

Pedagogiska dokumentation på förskolan

Dokumentera på individnivå För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas dokumentation för alla barn i förskolan. Gruppdokumentationen kan då vara en utgångspunkt, men dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får för att kunna utvecklas och lära.

Hur tänker pedagogerna kring möjligheten att utveckla verksamheten med  Den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för projekterandet i förskolan.