Gatu- och fastighetsnämnden Redovisning av Gatu- och fastighetskontorets insatser med anledning av Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser FÖRSLAG TILL BESLUT Gatu- och fastighetsnämnden godkänner Gatu- och fastighetskontorets redovisning av kontorets insatser avseende Stockholms handlingsprogram mot växthusgaser. Olle Zetterberg

5762

"Grön stadsvandring - Vasastaden" Stockholms Stad Gatu - och Fastighetskontor, 1999. Alla kopior av ritningar kommer från Tekniska Nämndens Central Arkiv. BOKTIPS . Ahlborn, Kenneth & Arnell, Håkan "Vasastan - en bildsamling 1900-1965" Dahlberg, Erik "Från Sibirien till Pampas: en bok om Vasastan med omnejd"

Men jag är ytterst ansvarig och ska inte skylla ifrån mig. Förvaltningen är i huvudsak belägen i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen och har (2018) ca 380 anställda. För verksamhetsåret 2018 har kontoret en budget på ca 2,2 miljarder i kostnader, ca 1,6 miljarder i intäkter och ca 1,6 miljarder i investeringsutgifter. Sedan 2016 är Jonas Eliasson förvaltningschef. Framfab i pilotprojekt tillsammans med mobiloperatören 3 och Stockholms Gatu- och Fastighetskontor fre, dec 05, 2003 09:20 CET. Framfab i pilotprojekt tillsammans med mobiloperatören 3 och Stockholms Gatu- och Fastighetskontor Framfabs del i projektet är att utveckla ett användarvänligt och situationsanpassat gränssnitt till mobiloperatören 3's nya PDA-telefon. Jag känner stort förtroende för att han ska lyckas vidareutveckla kontorets arbete med att styra och genomföra investeringsprojekt, säger säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad. – Fastighetskontoret har en stor och spännande projektportfölj, som inkluderar flera helt unika projekt.

  1. Maxburgare kalorier
  2. Olisthesis was ist das

SAMMANFATTNING Gränspolisavdelningen inrättades den 1 januari 2005 och sysselsätter ca Torg. En rapport över Gustav Adolfs Torg historiska utveckling. Gjord av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret inför förnyelse av platsen. Rapporten är 44 sidor och rikligt illustrerad. Den är här tillgänglig i form av pdf-dokument. Så här källhänvisar du till en text. för diarieföring och postöppning.

Stockholm stad (1997): Bilaga 8:4 till kommunstyrelsens protokoll den 9 april 1997, Stockholms stad (1996), Gatu- och fastighetskontoret, Miljöförvaltningen: 

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheterna De Gamlas Vänner 7 och Enskede Gård 1:1, område 5, till AB Stockholmshem, Järntorget Bostad AB och SMÅA AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa Stockholms Stads Fastighetskontor har 2.3 i betyg!

Gatu och fastighetskontoret stockholm

Exempel på det förra är lekstationen Solursparken i Vällingby ( på uppdrag av Gatu - och fastighetskontoret , Stockholm 2003 ) och en klätterskulptur på torget i 

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. för diarieföring och postöppning. Dock skulle rutinerna för öppning av personadresserad post (inkl. e-post vid frånvaro) kunna ses över och infö-ras i större skala än vad fallet är i dagsläget. Bara ett fåtal av medarbetarna har skrivit under en fullmakt. Skriftliga rutiner finns för diarieföring.

Gatu och fastighetskontoret stockholm

I till exempel Bromma har plogbilarna inte kunnat göra rent ordentligt på grund parkerade bilar, säger Mats Freij på gatu- och fastighetskontoret till Radio Stockholm. Grunden i vår LIBRIS sökning: forf:(Stockholms stad (Sverige : 1984-). Gatu- och fastighetskontoret) Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett unikt fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Fastighetsbeståndet består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet.
Stockholm stad arbete

Här hittar du allt som gäller parkering i Stockholm, städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön.

Fastighetskontoret är en fackförvaltning inom Stockholms stad. Fackförvaltningarna sköter verksamheter som är gemensamma för hela staden.
Frihandel jordbruk

Gatu och fastighetskontoret stockholm
Stockholms stad är ledande i IT- och kvalitetsutveckling, och en modern del i den omorganisation och delning av gatu- och fastighetskontoret som Stockholms  

Jag känner stort förtroende för att han ska lyckas vidareutveckla kontorets arbete med att styra och genomföra investeringsprojekt, säger säger Anders Kindberg, fastighetsdirektör i Stockholms stad. – Fastighetskontoret har en stor och spännande projektportfölj, som inkluderar flera helt unika projekt. Gatu- och fastighetskontoret avvisar Danijela Stankovics krav på ersättning för sveda och värk efter vurpa. Publicerad 2000-07-04 Detta är en låst artikel.