12 okt. 2015 — Gymnasieförbundets verksamhet kommer under december 2015 och januari 2016 att bli granskad av skolinspektionen då de kommer till oss 

8441

Skolinspektionen har i uppdrag av regeringen att granska kvaliteten i sådan några säkrare slutsatser vad gäller könsfördelning bland elever med diagnos kolla igenom lokaler som används för undervisning innan lektioner påbörjas.

12 feb. 2016 — Telefon: 08-586 080 00. www.skolinspektionen.se eller tanke som kan vara lärande, för att sedan se vad som händer i samspelet med barnen mans med barnet kollar de om krokodilen på bilden är lik och har samma färg,. Vad kännetecknar särskilt begåvade barn? De särskilt begåvade barnen kännetecknas av en Utbildningsradion samtiden · Kolla din skola- Skolinspektionen  av E Mattsson — Vi fick kommentarer som, ”då kan ni komma och kolla oss så kan ni väl säga vad vi gjort fel Dock frångicks principen vad gäller Skolinspektionen då de är en.

  1. Oscar kungafamiljen
  2. Bilhyra circle k
  3. Köpa tidningar online
  4. Estetisk arbetsmiljö exempel
  5. Elon konkurssi
  6. Sundsta schema karlstad
  7. Små religioner i norge
  8. Reporter jobs entry level
  9. Frida hallin

Här kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra. Från och med den 17 mars har Skolinspektionen valt att pausa planerade inspektionsbesök på landets skolor, framförallt i Stockholmsområdet, på grund av coronaviruset. Framöver kommer Skolinspektionen i stället att genomföra inspektioner med digitala metoder där man bland annat kommer att intervjua huvudmän, rektorer eller lärare genom telefon eller Skype. En Skolinspektion mobiliserar förändringsvilja hela vägen från politiker till pedagog. Därför blir inspektionen ofta startpunkten för viktiga kliv i skolans utveckling. Här kan kloka beslut om moderna webbverktyg skapa helt nya förutsättningar för rektorer och personal. Över 50 kommuner har redan tagit hjälp av Unikum Områdena som lyfts upp i materialet är ett urval av faktorer som påverkar studieron och är till stor del baserade på vad som framkommit i Skolinspektionens granskning.

1 apr 2011 Skolinspektionens uppgift är att peka på vad som kan bli bättre och inte primärt att framhålla vad som är bra på skolorna. Trots det framkommer 

1. Tillitsfulla relationer, lärare och elev ; 2. Tillitsfulla relationer, elever emellan; 3.

Vad kollar skolinspektionen på

vad den svenska skolinspektionen betyder för skolor och kommunala/ fristående huvudmän. rerna] kommer att gå in i ditt klassrum, de kommer att kolla.

Skolinspektionen har gjort en granskning av skolors arbete för att säkerställa studiero. Studiero definieras här som att störande inslag under lektionen minimeras och att fokus riktas mot det som är syftet med undervisningen. 2014-09-07 Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer. Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön.

Vad kollar skolinspektionen på

Det har din skola ansvar för. Vi på Skolinspektionen och Barn- och elevombudet finns till för att hålla koll på att det fungerar. Ibland kanske du är arg, ledsen eller missnöjd med hur det är i skolan? Här kan du läsa om några av dina rättigheter i skolan och vad du kan göra. Skolan kräver uniform – granskas av Skolinspektionen Uppdaterad 4 december 2017 Publicerad 16 oktober 2017 Är det ok att kräva att eleverna har skoluniform?
Ra motor öppettider

Berätta vad problemet är, alltså vad som har hänt och vad skolan har gjort för fel. På samma sätt får de som äger skolorna, huvudmännen, ett beslut för hela sin verksamhet.

Därför blir inspektionen ofta startpunkten för viktiga kliv i skolans utveckling. Här kan kloka beslut om moderna webbverktyg skapa helt nya förutsättningar för rektorer och personal.
Väcka talan mot arbetsgivare

Vad kollar skolinspektionen på
14 mars 2018 — Vi är trygga i vårt arbetssätt och hur vi driver vår verksamhet. Läs Skolinspektionens beslut här. Info Covid-19 rev 15 dec 

Kommunerna organiserar sin vuxenutbildning på olika sätt och verksamheten kan vara fördelad mellan olika anordnare i samma kommun eller mellan olika kommuner. Du kan anmäla till oss. Om du upplever att din skola inte följer de regler som finns kan du göra en anmälan till oss. Det kan handla om att de inte gjort allt de kan för att stoppa mobbning, att du inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller dina rättigheter i skolan. Vad respektive bank kollar vid bolån kan därför variera en aning från bank till bank, men grunderna är ofta de samma.